Home > Projects > Ongoing Projects

Ongoing Projects

Raising the skyline to excellent

 • Sai World city

  Palaspe-Phata , panvel

 • Sai World Empire

  Kharghar, Navi mumbai

 • Sai mannat

  kharghar, navi mumbai

 • Sai crystals

  kharghar, navi mumbai

 • Sai spring

  kharghar, Navi mumbai

 • Sai riverdale

  taloja, Navi mumbai

 • Sai World retreat

  Lonavala

 • Sai-Symphony

  kharghar, Navi mumbai